Gospa od zdravlja je bila najbogatija Gospa od sve tri Gospe u Kampu Kaštelu. Jedina je imala zidove, iako od rešetki, jedina je imala oltar, i jedinoj su ljudi donosili cviće, palili sviće i bacali pare kroz ogradu. I makar je Tonči bija u pravu za pare, niko ga isprva nije svatija ozbiljno. Niko nije bija blesav u srid bila dana se provlačit kroz rešetke i uzimat pare od Gospe.

Gospa od Zdravlja

 

 

legenda o Gospi od Zdravlja

 

Na samom kraju Kalelarge nalazi se crkva Gospe od Zdravlja. Sagrađena je u 18. stoljeću kao mauzolej nadbiskupa Zmajevića na mjestu starije crkve. U Drugom svjetskom ratu je potpuno razorena, te je od nje ostao samo zvonik i glavni oltar. Obnovljena je 1990. godine.

Ono po čemu je ova crkva poznata je slika Gospe od Kaštela iz 15. stoljeća Blaža Jurjeva Trogiranina. Ono što je manje poznato je da je Gospa od Kaštela, kasnije nazvana Gospa od Zdravlja, na zaziv Zadrana spasila Poluotok.

 

U Arsenalu, skladištu baruta koji se čuvao za mletačke brodove, 12. rujna 1752. godine je izbio požar koji je mogao imati kobne posljedice. Prestravljeni mogućnošću da cijeli Poluotok odleti u zrak ako se vatra ne zaustavi, Zadrani su zazivali pomoć Gospe od Kaštela. Čudo se dogodilo, i vatra se na zagovor Gospe sama od sebe ugasila.

Zadrani su u znak zahvale svake godine 21. studenog održavali procesiju, a na ulicama su se dijelile i prodavale fritule. Na samu crkvu je postavljena spomen ploča na latinskom, međutim ona je, kao i većina crkve, stradala u Drugom  svjetskom ratu.

Prilikom obnove ploča nije ponovno stavljena, a priča o Gospi od Kaštela bi se izgubila da nije istraživanja učenika i učiteljica Osnovne škola Zadarski otoci koji su priču pronašli i oživili zaboravljeni događaj i dio zadarske tradicije.

 

 

Odrastajući u Kampo Kaštelu, na Poluotoku, odrasla sam uz tri Gospe: Gospu od Zdravlja što se nalazila na samom početku moje ulice, Gospu od Sedam žalosti koja je određivala sredinu kvarta i Malu Gospu, kako sam je zvala, fresku Gospe u udubljenju polusrušenog zida nadomak Foruma. Malu Gospu je, onako nježnu i jedva vidljivu, odavno izbrisalo vrijeme.

No, preostale dvije Gospe su još uvijek tu i bdiju nad Kampom Kaštelom.

 

Sve tri su našle svoja mjesta u seriji priča o grupi malih Kaštelovaca, a priča o Gospi od Zdravlja je osvojila i prvu nagradu na West Herzegovina Fest No. 17, 2019. godine.

 

Gospa Od Zdravlja