Crna kraljica

Tko je točno bila Crna kraljica i jesu li priče uistinu bazirane na stvarnoj povjesnoj ličnosti, ne zna se. U narodu se Crnom kraljicom najčešće smatra Barbara Celjska.