Aliya

Aliya je priča o povratku, preciznije, o više vrsta povrataka. Osvojila je nagradu na natječaju “Simha Kabiljo” Židovske kulturne scene Bejahad 2009. godine